browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: первочеловек

Трипільський Пуруша — першолюдина, Першооснова Всесвіту

На посудині з села Петрен (Молдова) майже у всю висоту повітряного простору зображений незвичайний триярусний велет поряд з небесними смугами-потоками та Сонцями по різні боки. Ноги титана вростають в Землю, у нього обидва торси (один над іншим) і чотири руки з довгими пальцями та одна голова, яка майже впирається у верхнє небо. Подібні трипалі істоти … Continue reading »

Categories: Индия, Мифология, Триполье | Tags: , , | Leave a comment